Aneex Hotel
Tetora

Annex Hotel Tetora ตั้งอยู่กลางของฮาโกดาเตะ. มันใช้เวลาเพียง 10 นาทีจาก Gryokaku ค. มันมีประโยชน์มากสำหรับการเดินทางธุรกิจและท่องเที่ยว

Hotel facilities

นอกจากอาหารเช้าจะสามารถใช้ได้สำหรับการประชุมของผู้เข้าชมกับแต่ละอื่น ๆ ของคุณ

สถานที่จัดงานเช้า

อาหารเช้าโปรดไม่ได้ใช้จ่ายวันของคุณจะกินอาหารอย่างมั่นคงเริ่มต้นวันใหม่
AM7 ชั่วโมง: 30 ~ AM9: 00
นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนเวลาตามสถานการณ์ของลูกค้า (จองจำเป็นต้องขึ้นไปเมื่อวันก่อน) ยังมีเป็นร้านกาแฟ